Get Adobe Flash player

Ogłoszenie - wycinka drzew.

Urząd Gminy Wąsewo poszukuje osób z uprawnieniami pilarza, chętnych do wycięcia drzew (olchy, brzozy, dęby, jesiony) 35 szt. wraz z usunięciem karp w zamian za pozyskane drewno.

Drzewa do usunięcia znajdują się na terenie nieruchomości nr ewid. 252 obręb Grądy (pas drogi gminnej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 15 października 2014r.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Wardaszko pod nr tel. (29) 645 80 00 wew. 26 lub w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 13.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY