Get Adobe Flash player

OFERTA POZAKONKURSOWA – Klubu Sportowego WĄSEWO

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Klub Sportowy WĄSEWO na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Letni wyjazd sportowo-rekreacyjny dla zawodników Klubu Sportowego WASEWO”.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki - 2018r.

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Zespół ŚWITANKI - śpiewa”.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2018 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2018

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz.1817 z późn.zm.),  oraz w związku z uchwałą nr XXVII.192.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo 2017

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Pieśnią Patriotyczną Niepodległość Ojczyzny Świętujemy”.

Więcej…

 

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Informujemy, że w terminie od dnia 05 do 24 października 2017 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – X Festiwal Pieśni Maryjnej

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Ziemia Wąsewska”  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „X Festiwal Pieśni Maryjnej”.

Więcej…

 

Ruszyły konsultacje programu współpracy na 2018r.

Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym.

Więcej…

 

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2018 rok

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Więcej…

 

Dzień Dziecka w Rząśniku Majdanie

Sołectwo Rząśnik Majdan angażuje się w inicjowaniu działań przyczyniających się do zacieśnienia więzi lokalnej społeczności. W ramach tych wydarzeń, podejmowana jest również tematyka odpowiedzialności człowieka za stan środowiska, w którym przebywa, a także za ochronę i poszanowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY