Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2020/GOPS na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2021

Do pobrania:

- ogłoszenie

- oferta

- oświadczenie KRS

- sprawozdanie

- deklaracja

 

Oferta pozakonkursowa -- Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

Oferta pozakonkursowa -- Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

Oferta

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki 2021

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. (Dz. U. 2020r., poz. 1057),  uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. Integrujemy naszą społeczność”

Więcej…

 

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizacje zadań publicznych w Gminie Wąsewo

Ogłoszenie o konkursie

Więcej…

 

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Informujemy, że w terminie od dnia 14 października do 5 listopada 2020 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Więcej…

 

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2021 rok

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do zgłaszania zadań publicznych na rok 2021 w trybie inicjatywy lokalnej.

Więcej…

 

Ruszyły konsultacje programu współpracy na 2021 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

Więcej…

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki 2020

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. ŚWITANKI integrują społeczność”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY