Get Adobe Flash player

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2020 rok

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do zgłaszania zadań publicznych na rok 2020 w trybie inicjatywy lokalnej.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska 2019

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2019  r. poz. 688.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. 600-lecie miejscowości Wąsewo”.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt „ŚWITANKI” 2019

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt „ŚWITANKI” na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. ŚWITANKI integrują społeczność”.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2019 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2019

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz.1817 z późn.zm.),  oraz w związku z uchwałą nr XXVII.192.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Termin składania ofert na zadania: od 26 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. do godz. 10.00.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie

- wzór oferty

- wzór umowy

- wzór sprawozdania

- oświadczenie KRS

- deklaracja

[Dodano 2019-02-26  11:58:09]

- rozstrzygnięcie

[Dodano 2019-03-25  13:09:37]

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska - Festiwal

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „XI FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ oraz kultywowanie naszej historii”.

Więcej…

 

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Informujemy, że w terminie od dnia 02 do 24 października 2018 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Więcej…

 

RUSZYŁY KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 R.

Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Więcej…

 

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2019 rok

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do zgłaszania zadań publicznych na rok 2019 w trybie inicjatywy lokalnej.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo - Świętujemy Niepodległość Ojczyzny

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Świętujemy Niepodległość Ojczyzny  ”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY