Get Adobe Flash player

Nowa forma wsparcia dla organizacji pozarządowych

Od 1 lipca 2014 r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie funkcjonuje Lokalny Punkt Informacji (LPI) dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów oraz aktywnych społeczności z terenu naszej gminy.

Jego działalność do 30 czerwca 2015 r. jest finansowana w ramach projektu „Profesjonalni w działaniu - wdrożenie modelu współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w Subregionie Ostrołęckim” realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi oraz Gminę Długosiodło.

Oferta Lokalnego Punktu Informacji jest bezpłatna i obejmuje usługi doradcze z zakresu:

a)źródeł finansowania organizacji na realizację zadań statutowych,

b)dostępnych szkoleń, seminariów, konferencji itp.

c) podstawowych informacji dotyczących aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych,

d)działania stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów ekonomii społecznej,

e) tworzenia partnerstw lokalnych,

f) opracowywania projektów.

Lokalny Punkt Informacji prowadzony jest przez Urząd Gminy Wąsewo i  jest narzędziem służącym tworzeniu trwałej infrastruktury współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. LPI działa 32 godziny w miesiącu, stacjonarnie w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie – pok. Nr 1, w piątki od godz. 13.00 do godz. 18.00 oraz terenowo – po uzgodnieniu telefonicznym – w zależności od potrzeb odbiorców. Kontakt telefoniczny: Anna Wachaczyk - specjalista ds. umacniania procesu zmiany – tel. 600074245, Urząd Gminy Wąsewo – Marta Wójcik – inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – tel. 29 645 80 00 wew. 38.

Bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego są silne i świadome organizacje pozarządowe, w których działają ludzie społecznie zaangażowani, chcący zrobić coś dla swojej społeczności. Dlatego ważne jest, aby wszystkie organizacje miały świadomość, że nie są pozostawione samym sobie, lecz mogą liczyć na wsparcie samorządu. Ważną rolę odgrywa tu współpraca pomiędzy podmiotami: samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Zwracamy się przy tej okazji do wszystkich organizacji, które realizują inicjatywy i przedsięwzięcia na naszym terenie z prośbą o nadsyłanie artykułów, felietonów, informacji oraz zdjęć w celu ich zamieszczenia na stronie internetowej, celem zainteresowania nimi inne organizacje.

Zapraszamy do korzystania z oferowanego wsparcia doradcze.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY