Get Adobe Flash player

Nowa inicjatywa lokalna

18 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo miało miejsce seminarium „Model współpracy organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego – gdzie jesteśmy, jakie są wyzwania i nowe możliwości”. Gmina Wąsewo jest jedną z trzech gmin, w których w ramach projektu „Profesjonalni w działaniu…” zostanie utworzona infrastruktura współpracy dla rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej.Realizowany projekt ma na celu budowanie partnerstwa lokalnego, będącego narzędziem w polepszaniu współpracy samorządów z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Uczestników seminarium przywitał Wójt Gminy Wąsewo  – Pan Rafał Kowalczyk. Spotkanie poprowadziła trenerka Marta Lewandowska wraz z Barbarą Pędzich Ciach i Łukaszem Wachowskim – doradcami i specjalistami ds. wdrażania modelu współpracy. W spotkaniu brali udział przedstawiciele z organizacji pozarządowych i innych grup nieformalnych działających na terenie gminy Wąsewo. Spotkanie miało charakter warsztatów, na których przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron, a także szanse i zagrożenia organizacji pozarządowych. Kolejne punkty spotkania poświęcone będą narzędziom wsparcia organizacji przez samorząd. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami realizacji oraz harmonogramem projektu „Profesjonalni w działaniu (…)”.  Kolejne spotkania zostały ustalone na 08 i 14 kwietnia 2014 r. w godzinach 1400 – 1700. Zainteresowanych zapraszamy.


Marta Wójcik

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, koordynator POKL i POIG

 

Nowa inicjatywa lokalna Nowa inicjatywa lokalna Nowa inicjatywa lokalna Nowa inicjatywa lokalna Nowa inicjatywa lokalna Nowa inicjatywa lokalna Nowa inicjatywa lokalna Nowa inicjatywa lokalna

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY