Get Adobe Flash player

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „SĄSIAD”

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „SĄSIAD”  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „IV Orszak Trzech Króli w Wąsewie”.

 

Oferta została zamieszczona na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej – Gminy Wąsewo;

2) w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.wasewo.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 03 stycznia do 10 stycznia 2020 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty poprzez:

1) wysłanie uwag na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) osobiste dostarczenie pisemnych uwag do sekretariatu  - Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 4.

 

Do pobrania:

- oferta z załącznikiem

 


- rozstrzygnięcie [Dodane 2020-01-20 15:59:07]

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY