Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2020 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2020

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz.688 z późn.zm.),  oraz w związku z uchwałą Nr X.83.2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Termin składania ofert na zadania: od 31 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. do godz. 10.00.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie

- oferta

- oświadczenie KRS

- sprawozdanie

- deklaracja- rozstrzygnięcie [Dodane 2020-03-06  11:50:18]

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY