Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr2/2014 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2014

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2014 na wsparcie zadania publicznego.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie o konkursie

- oferta

- sprawozdanie

- wzór umowy

- deklaracja do oferty

[Dodane: 2014-04-09  15:40:53]

- Rozstrzygnięcie ofert na zadania publiczne

[Dodane: 2014-05-09  11:07:43]

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY