Get Adobe Flash player

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Informujemy, że w terminie od dnia 05 do 24 października 2017 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym. W dniu 11   października  br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Wąsewo z organizacjami, które byłyby zainteresowane wniesieniem uwag oraz wniosków i opinii w sprawie niniejszego programu. Tematem spotkania były również nowe przepisy dotyczące wprowadzenia nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, związane z realizacją zadań publicznych. Druki obowiązywały będą podczas najbliższych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Natomiast w dniu 23 października br. Zespół ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi podsumował proces konsultacji programu.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wyniki konsultacji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do treści wypracowanego dokumentu, który omawiany był przez radnych podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie się przedmiotem głosowania na najbliższej sesji. W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” uważa się za zakończone.

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Wąsewo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Marta Wójcik

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz promocji i rozwoju gminy

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY