Get Adobe Flash player

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2015

W dniu 28 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Wąsewo odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Wąsewo Zarządzeniem Nr 9.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Celem pracy Komisji było opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Do pobrania:

- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2015

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY