Get Adobe Flash player

HISTORIA KULTU OBRAZU

Pierwsza źródłowa wiadomość na temat Obrazu pochodzi z 1711 r. Opis wizytacyjny parafii rozpoczęto zdaniem:
"Wieś ta Wąsewo posiada miasto ucieczki, mianowicie Obraz Najświętszej Marii Panny umieszczony na głównym ołtarzu."
Wokół Obrazu i na ołtarzu znajdowały się liczne wota. Obraz i wota wymieniono w kolejnych wizytach biskupich i dziekańskich 1794 r. dziekan użył określenia " Obraz słynący łaskami" i te słowa powtarzano do końca XX wieku. W 1906r. pojawiło się określenie " Obraz cudowny" i tak nazywany do dzisiaj. W 1944 r. jedna z wież upadła wzdłuż kościoła niszcząc główny ołtarz. W Obrazie zostało nietknięte tylko oblicze Matki Bożej i Dzieciątka. Po przesunięciu sie frontu Obraz przeniesiono do budynku gminnego, gdzie przez pewien czas wierni gromadzili sie na Mszę Świętą. Następnie Obraz powrócił do głównego ołtarza świątyni. W Latach 1954 - 1956 artyści złotnicy z Warszawy dokonali renowacji Obrazu. Wizerunek Maryi umieszczono w również odnowionym głównym ołtarzu, gdzie Obraz pozostaje do dzisiaj.
Kult Matki Bożej Wąsewskiej wyrażał się poprzez odpusty, pielgrzymki, wota i bractwo różańcowe.

Odpusty

Patronem kościoła w Wąsewie był Mateusz ewangelista, a od 1781 r. Matka Boska w święcie Narodzenia. Były i pozostały ponadto odpusty na Zielone Świątki, Narodzenia Matki Boskiej, Przemienienie Pańskie. Wierni gromadzili się liczniej i we wszystkie uroczystości Matki Boskiej: Oczyszczenie, Zwiastowanie, Nawiedzenie, Różańcowej i Niepokalanego Poczęcia.

Pielgrzymki

W 1767 r. i następnych wizytacjach dziekani podali, iż do Wąsewa przybywały rzesze ludzi. W 1848 r. ludzie przychodzili  "z odległych okolic". W dwa lata potem na odpuście Narodzenia NMP wierni złożyli 393 intencji mszalnych, a na Zielone Świątki 369 intencji. W 1873 r. dziekan stwierdził, iż z różnych stron przybywało kilka tysięcy pielgrzymów i do dwudziestu księży. W 1931 r. odpust Zielone Święta gromadził około 8 tysięcy wiernych i tyleż odpust Narodzenie NMP. W 1959 r. , na drugi odpust przychodziło kilkanaście tysięcy pątników. Obecnie dwa wspomniane odpusty skupiają po kilkanaście tysięcy wiernych. Pielgrzymi przybywają grupowo i indywidualnie z pobliskich i bardziej odległych parafii.

Wota

Podczas wizytacji biskupiej z 1711 r. wymieniono wiele wotów: rubinów, pereł, spinek, krzyżyków, tabliczek, łańcuszków. Na Obrazie sukienka była haftowana złotem i srebrem, w koronie znajdowały sie rubiny. W następnych latach przybywały nowe wota. Obecnie przy Obrazie jest około 70 wotów tabliczkowych z wyobrażeniem oczu, rąk, nóg i piersi kobiecych, cztery krzyże wojenne ( zasługi), 23 sznury korali. W 1956 r. na Obraz nałożono złotą sukienkę dla Maryi i Dzieciątka.
W 1709 r. bogaty parafianin uposażył promotorię różańcową. Uczynił to dla powiększenia czci Matki Boskiej, pomocy duszom w czyśćcu i pamięci o duszach swoich przodków. Z promotorią związane było Bractwo Różańcowe, które również szerzyło kult do Matki boskiej Wąsewskiej.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY