Get Adobe Flash player

8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe

W terminie od 01.08.2013 do 04.09.2013 uczestnicy/czki projektu systemowego „ Aktywne Wąsewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Priorytet 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ukończyli kursy zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu w kierunkach:

- profesjonalny sprzedawca /handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem (6 osób 52 godziny)

- opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej (1 osoba 51 godzin)

- operator wózka jezdniowego podnośnikowego- (1 osoba 67 godzin)

Kursanci wyrazili w ankietach oceniających, ze mają nadzieję iż zdobyte kwalifikacje pozytywnie wpłyną na zmianę ich sytuacji zawodowej.

8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY