Get Adobe Flash player

Spotkanie podsumowujące ostatnią edycję projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” 2008-2014

W dniu 04.12.2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014

W dniu 30.05.2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie inaugurujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Nabór na stanowiska pracy - Aktywne Wąsewo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór na stanowiska pracy w projekcie systemowym 'Aktywne Wąsewo" 2014:

Więcej…

 

Ogłoszenie - nabór uczestników do VII edycji projekt systemowego "Aktywne Wąsewo"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór Uczestników/czek do udziału w VII edycji projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” w 2014 roku.

Więcej…

 

8 osób z Gminy Wąsewo podniosło swoje kwalifikacje zawodowe

W terminie od 01.08.2013 do 04.09.2013 uczestnicy/czki projektu systemowego „ Aktywne Wąsewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Priorytet 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ukończyli kursy zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu w kierunkach:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY