Get Adobe Flash player

Nabór do udziału w VI edycji projektu "Aktywne Wąsewo"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór Uczestników/czek do udziału w VI edycji projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” w 2013 roku.

Więcej…

 

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo”

W dniu 28.12.2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie podsumowujące już piątą edycję projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” 2012 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Wyniki naboru ofert na przeprowadzenie warsztatów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza wyniki naboru ofert na przeprowadzenie warsztatów z gospodarowania budżetem:

1.Pani Magdalena Kopańska-Tobiasz zam. ul. Traugutta 26,07-300 Ostrów Mazowiecka-psycholog DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWNE WĄSEWO”. realizowanego w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Wyniki naboru ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza wyniki naboru ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych:

1.Wybrano ofertę firmy: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Sienkiewicza 28, 07-410 Ostrołęka.

KURSY ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWNE WĄSEWO”. realizowanego w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje swoje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Cel główny POKL :

Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele szczegółowe:

- Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

- Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społecznego

- Wsparcie dla budowy sprawnego partnerskiego państwa

- Wzrost spójności terytorialnej

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY