Get Adobe Flash player

Uczestnicy projektu systemowego "Aktywne Wąsewo aktywnie biorą udział w działaniach przewidzianych w

Uczestnicy projektu systemowego

W dniach 29 i 30 czerwca 2011 uczestnicy projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” wzięli udział w warsztatach grupowych oraz indywidualnych z doradcą zawodowym.

Więcej…

 

Nabór ofert - GOPS

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór ofert w ramach projektu systemowego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Ogłoszenie "Aktywne Wąsewo"

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór uczestników/czek do udziału w IV edycji projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Więcej…

 

Spotkanie podsumowyjące projekt "Aktywne Wasewo" w 2008 roku

Image30 grudnia 2008r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się podsumowanie projektu ,,Aktywne Wąsewo”. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu, psycholog oraz organizatorzy. Podsumowanie zadań realizowanych w projekcie zostało ujęte w prezentacji multimedialnej. Uczestnicy projektu wypełnili ankiety: ,,Ocena samego siebie i poczucia własnej wartości” oraz „Ocena usług świadczonych w ramach projektu ,,Aktywne Wąsewo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Więcej…

 

Uczestnicy projektu "Aktywne Wąsewo" odwiedzili Teatr Rampa

Image19 grudnia 2008r. z przed Urzędu Gminy Wąsewo odjechał autobus do Warszawy, a w nim wszyscy uczestnicy projektu ,,Aktywne Wąsewo” wraz z bliskimi i pracownicy GOPS, Urzędu Gminy związani z pracą nad realizacją projektu oraz zaproszeni goście.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY