Get Adobe Flash player

Ogłoszenie - nabór uczestników do VII edycji projekt systemowego "Aktywne Wąsewo"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór Uczestników/czek do udziału w VII edycji projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” w 2014 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z rodzin wielobroblemowych z terenu Gminy Wąsewo :

- w wieku aktywności zawodowej,

- bezrobotnych,

- pracujących,

- rolników,

- niepełnosprawnych,

W ramach projektu oferujemy:

- wsparcie zdrowotne w formie doradztwa psychologicznego indywidualnego  i grupowego,

- wsparcie zawodowe w formie doradztwa  zawodowego indywidualnego i grupowego oraz kursy zawodowe i na prawo jazdy,

- wsparcie edukacyjne w postaci szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu ,

- wsparcie  społeczne (wyjazd integracyjny),

- wsparcie finansowe

 

Do pobrania:

- ankieta rekrutacyjna

 

Zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o zgłaszanie się w terminie do 30 marca 2014 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, w budynku Urzędu Gminy Wąsewo pokój nr 2. Kontakt Tel. 29 645-80-00 wew.32

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY