Get Adobe Flash player

Spotkanie podsumowujące ostatnią edycję projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” 2008-2014

W dniu 04.12.2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem  projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie, jednostką pośredniczącą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Główny cel projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób  z rodzin wieloproblemowych z Gminy Wąsewo do końca 2014 roku. W 2014 roku w projekcie udział wzięło 10 osób w tym 9 K i 1 M. Na spotkanie przybyło 10 uczestników/czek projektu w br. realizacji, Pan Wójt-Rafał Kowalczyk, pracownicy GOPS oraz Urzędu Gminy. Podsumowanie rozpoczęło się uroczystym przemówieniem Pani Haliny Szuflińskiej, powitaniem gości i uczestników/czek projektu. Następnie wspólnym posiłkiem, przedstawieniem prezentacji mulimedialnej oraz wręczeniem certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń z ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów, które zostały zorganizowane w ramach w/w projektu. Panowała miła i pozytywna atmosfera, uczestnicy spotkania wspominali wspólnie spędzone chwile w Projekcie, a także dzielili się swoimi planami na przyszłość z nadzieją na zmiany na lepsze

Spotkanie podsumowujące było ostatnim spotkaniem kończącym siódmą edycję projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” która trwa od 2008 roku. Ogółem z działań oferowanych w ramach projektu skorzystało 71 osób.  W tym 100% uczestników podniosło swoje umiejętności społeczno-zawodowe, zaś około 50% podjęło zatrudnienie. Łączny koszt projektu na przestrzeni 7 lat opiewał na 627 552,42 zł gmina nie poniosła żadnych zwrotów środków do IP w okresie realizacji.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY