Get Adobe Flash player

Powszechny Spis Rolny - podsumowanie i podziękowanie

Gmina Wąsewo jak wszystkie gminy w Polsce wzięła udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Liczba gospodarstw rolnych wytypowanych do obowiązku spisu w 2020 roku w naszej gminie wyniosła – 767.

Spis trwał od 1.09.2020 do 30.11.2020r.

Spis przeprowadzono 3 metodami:

- metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego - z tej metody skorzystało – 43,51% rolników,

- poprzez samospis internetowy, w tym także na stanowisku przygotowanym do samospisu w Urzędzie Gminy – 29,89% rolników skorzystało z tej metody,

- poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego – 26,6% rolników skorzystało z tej metody spisu.

Na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w Urzędzie Gminy Wąsewo zostało powołane Gminne Biuro Spisowe, gdzie rolnicy i osoby zainteresowane mogły zasięgnąć informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego. Udostępniono również stanowisko spisowe, gdzie można było wypełnić formularz internetowy z pomocą pracownika urzędu gminy.

Na terenie naszej gminy pracowało 3 rachmistrzów spisowych, którzy wykonywali swoje obowiązki z wielką starannością i zaangażowaniem.

Nad całością przedsięwzięcia czuwał Gminny Komisarz Spisowy czyli Wójt Gminy wraz z Gminnym Biurem Spisowym, które było w stałym kontakcie z rachmistrzami spisowymi oraz   z koordynatorami prac spisowych z Urzędu Statystycznego.

Miło nam poinformować, że gmina Wąsewo powierzone zadanie wykonała w 100% i znalazła się w gronie 43 gmin wyróżnionych z terenu województwa mazowieckiego, jako jedyna z powiatu ostrowskiego.

Pragniemy podziękować wszystkim użytkownikom gospodarstw rolnych z terenu Gminy Wąsewo za aktywny udział w badaniu, za poświęcenie swojego czasu, rzetelne wypełnienie obowiązku spisowego oraz przekazanie cennych informacji, a także rachmistrzom terenowym za poświęcenie i pracę wykonaną w trudnym czasie pandemii.

 

Rafał Kowalczyk

(-) Wójt Gminy

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY