Get Adobe Flash player

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Ferie zimowe w świetlicach komputerowych uruchomionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

31 grudnia 2015r. Gmina Wąsewo zakończyła realizację I etapu projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej…

 

Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion jest jednym z czterech działań realizowanych w ramach 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (PO IG).

Więcej…

 

Konferencja zamykająca

W dniu 19 grudnia 2015 r. (sobota) w  Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie ul. Armii Krajowej 6 odbędzie się konferencja zamykająca realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”. Rozpoczęcie konferencji przewidziane jest na godzinę 9.00.

Więcej…

 

Zapraszamy uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” do udziału w konkursie

Gmina Wąsewo w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” organizuje konkurs pt.: „MÓJ UDZIAŁ w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Gmina Wąsewo do 31 grudnia 2015r. realizuje projekt pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo“, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej…

 

Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Gmina Wąsewo realizuje kolejne działania objęte harmonogramem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Więcej…

 

Zaproszenie na podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego

Gmina Wąsewo realizując projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” zaprasza uczestników projektu na spotkanie w dniu 9 maja 2015 r. (sobota) o godz. 1000 do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Więcej…

 

Wyniki naboru na opiekunów świetlic środowiskowych

Nawiązując do ogłoszonego naboru na opiekunów 3 świetlic prowadzonych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” poniżej załączamy wyniki.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY