Get Adobe Flash player

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Kolejny etap prac inwestycyjnych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

W ramach realizowanej umowy z firmą ERICPOL Sp. z o.o., wykonawcą na wdrożenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” rozpoczęły się prace pomiarowe i planistyczne w związku z budową infrastruktury teleinformatycznej na terenie naszej gminy.

Więcej…

 

Nabór na opiekunów świetlic środowiskowych

W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8: „Społeczeństwa informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”,  Działanie 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Wójt Gminy Wąsewo ogłasza nabór kandydatów na stanowiska pracy: opiekunów świetlic środowiskowych.

Więcej…

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację działań związanych z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Dnia 17 marca 2015r. Gmina Wąsewo podpisała umowę z Wykonawcą głównych zadań związanych z wdrażaniem projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”. Jest to firma ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi.  Przedmiotem umowy jest budowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa sprzętu komputerowego i serwera wraz z oprogramowaniem, usługami serwisowymi i ubezpieczeniowymi, budowa i obsługa platformy cyfrowej, dostawa bezprzewodowego sygnału internetowego oraz przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych,  zgodnie z SIWZ i z ofertą Wykonawcy.

Więcej…

 

Wyniki II naboru uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” POIG 8.3

Gmina Wąsewo informuje, że w dniu 03 listopada 2014 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała kolejnych 30 uczestników Projektu.

Więcej…

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” - spotkanie promocyjno-informacyjne

Informuję, że w związku z realizacją projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo“, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, trwa procedura naboru 30 nowych uczestników.

Więcej…

 

II nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” rozpoczęty

Na podstawie zaakceptowania zmian przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w realizowanym  projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”, Wójt Gminy Wąsewo Zarządzeniem nr 51/2014 w dniu 09 września 2014 r. wprowadził zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w przedmiotowym projekcie, dotyczące m.in. rozszerzenia zrekrutowanej 50-osobowej grupy docelowej o kolejne 30 gospodarstw domowych.

Więcej…

 

Modernizacja świetlic w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Gmina Wąsewo realizuje na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-063/11-00 projekt pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”. Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu w trzech ogólnodostępnych świetlicach oraz w 50 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Więcej…

 

Listy Uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” POIG 8.3

Gmina Wąsewo informuje, że w dniach 3 i 9 lipca 2013 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 50 uczestników Projektu.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY