Get Adobe Flash player

Ferie zimowe w świetlicach komputerowych uruchomionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

31 grudnia 2015r. Gmina Wąsewo zakończyła realizację I etapu projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Natomiast od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach II etapu Gmina Wąsewo będzie utrzymywała trwałość efektów projektu przez dostarczenie bezpłatnej usługi dostępu do  internetu, prowadzenie serwisu sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego ze środków własnych Gminy Wąsewo. Jednym z trwałych efektów projektu jest powstanie trzech ogólnodostępnych świetlic wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Gmina Wąsewo zachęca wszystkich zainteresowanych do korzystania z bazy informatycznej w uruchomionych świetlicach funkcjonujących przy:

- Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim:
poniedziałek i czwartek w godz. 10.00 – 18.00.

- Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych:
wtorek i środa w godz. 10.00 – 18.00.

- Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie:
piątek w godz. 10.00 – 18.00.

W okresie ferii zimowych od 01 lutego do 12 lutego 2016r. zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież w wyżej wskazanych godzinach do korzystania z zajęć organizowanych w świetlicach. Czekać będą tam na Was atrakcyjne gry i konkursy z nagrodami rzeczowymi.

Koordynator Projektu

Marta Wójcik

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY