Get Adobe Flash player

Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Gmina Wąsewo realizuje kolejne działania objęte harmonogramem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Przekazanie sprzętu

09 maja 2015 roku na hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie  odbyło się w ramach projektu, spotkanie podczas którego nastąpiło podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oraz przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach ww. projektu.

Wójt Gminy Rafał Kowalczyk wręczył komputery 80 przedstawicielom z gospodarstw domowych objętych projektem, natomiast 50 komputerów zostało rozdysponowanych do 3 świetlic środowiskowych przy Szkołach Podstawowych w Rząśniku Włościańskim i Brudkach Starych oraz w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Szkolenia

Od 11 maja 2015r. ruszyły trzydniowe szkolenia komputerowe, które odbywają się w dziesięciu 16 osobowych grupach (po 2 osoby z gospodarstwa domowego objętego programem). Dla usprawnienia komunikacyjnego szkolenia zostały zaplanowane w trzech lokalizacjach przy świetlicach środowiskowych w terminach:

- od 11 maja do 16 maja 2015r. zajęcia były prowadzone w Brudkach Starych (cztery gr. szkoleniowe),

- od 18 maja do 23 maja 2015r. zajęcia były prowadzone w Rząśniku Włościańskim (cztery gr. szkoleniowe),

- od 27 maja do 29 maja 2015r. zajęcia odbyły się  w Wąsewie (dwie gr. szkoleniowe).

Każdy uczestnik szkolenia korzysta z programu 24-godzinnego szkolenia komputerowego.

Uruchomienie i otwarcie świetlic

W dniu 17 maja 2015r. została uroczyście otwarta nowopowstała świetlica ogólnodostępna przy Szkole Podstawowej w Brudkach Strych. Pomieszczenia na świetlice zostały zaadaptowane na wcześniej nieużytkowym poddaszu szkoły.

Natomiast w dniu 18 maja 2015r. odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej świetlicy przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim. Pomieszczenia na świetlice wygospodarowano z modernizacji pomieszczenia po byłej kotłowni.

W ramach projektu w związku z przystosowaniem pomieszczeń powyżej wskazanych świetlic została wykonana stosowna dokumentacja projektowo-kosztorysowa,  przeprowadzono prace modernizacyjno-remontowe oraz zakupiono wyposażenie w postaci szafek, biurek oraz krzeseł.

Trzecia świetlica prowadzona jest w budynku Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie w pomieszczeniu na I piętrze po kawiarence internetowej.

Utworzone w ramach projektu świetlice funkcjonować będą od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 20.00 oraz w sobotę od 10.00 do 18.00.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z komputerów i internetu zapraszamy do świetlic w w/w godzinach.  W najbliższym czasie świetlice internetowe zostaną wzbogacone o dodatkowe możliwości spędzenia wolnego czasu.  Planowane jest wprowadzenie szeregu bezpłatnych zajęć z wykorzystaniem komputerów i internetu dla edukacji, pracy, zabawy, hobby. Będą to zajęcia przystosowane zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również  dorosłych.

Gmina na wykluczenie cyfrowe pozyskała 100% dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8: „Społeczeństwa informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”,  Działanie 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 

Do pobrania:

- Regulamin korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu

 

Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY