Get Adobe Flash player

II nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” rozpoczęty

Na podstawie zaakceptowania zmian przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w realizowanym  projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”, Wójt Gminy Wąsewo Zarządzeniem nr 51/2014 w dniu 09 września 2014 r. wprowadził zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w przedmiotowym projekcie, dotyczące m.in. rozszerzenia zrekrutowanej 50-osobowej grupy docelowej o kolejne 30 gospodarstw domowych.

 

W związku z powyższym Gmina Wąsewo ogłasza drugi nabór uczestników do projektu.

Termin II rekrutacji: od 18 września 2014 r. do 14 października 2014 r. do godz. 16.00.

Weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych: do 17.10.2014 r.

Ogłoszenie wyników naboru uczestników: do 22.10.2014 r.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, z którymi należy się zapoznać, a następnie wypełnić i wraz z załącznikami złożyć osobiście w Biurze Projektu: pok. nr 7 w Urzędzie Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 w Wąsewie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 29 645 80 00 wew. 39 lub bezpośrednio w Biurze Projektu, gdzie można odebrać dokumenty rekrutacyjne.

UWAGA!

Podstawą kwalifikacji do udziału w Projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Informuję, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. Zgodnie z regulaminem dokumenty podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną, której decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Koordynator projektu

Do pobrania:

- Regulamin

- Formularz zgłoszeniowy

- karta oceny formularza

Dokumenty dodatkowe:

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

- zaświadczenia ze szkoły

 

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY