Get Adobe Flash player

Konferencja zamykająca

W dniu 19 grudnia 2015 r. (sobota) w  Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie ul. Armii Krajowej 6 odbędzie się konferencja zamykająca realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”. Rozpoczęcie konferencji przewidziane jest na godzinę 9.00.

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do udziału w konferencji. Zaplanowane są dodatkowe atrakcje m.in. w postaci Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (infokiosk) oraz możliwości skorzystania z fotobudki  - wydruk pamiątkowego zdjęcia.  Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wykonawcą realizującym usługę konferencji zamykającej w ramach projektu jest firma PROBEN z Łowicza.

Marta Wójcik

Koordynator Projektu

 

 Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY