Get Adobe Flash player

Nabór do projektu POIG 8.3 - ROZPOCZĘTY

Gmina Wąsewo rozpoczęła proces rekrutacji do projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Podstawą kwalifikacji do udziału w Projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin rekrutacji: od 20.05.2013r. do 21.06.2013r. do 16.00.

Weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych: do 01.07.2013r.

Ogłoszenie wyników naboru uczestników: do 05.07.2013r.

Wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” ZAPRASZAMY.

 

Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY