Get Adobe Flash player

Nabór na opiekunów świetlic środowiskowych

W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8: „Społeczeństwa informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”,  Działanie 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Wójt Gminy Wąsewo ogłasza nabór kandydatów na stanowiska pracy: opiekunów świetlic środowiskowych.

 

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OPIEKUNA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

- wyciąg z wniosku o dofinansowanie

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY