Get Adobe Flash player

Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion jest jednym z czterech działań realizowanych w ramach 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (PO IG).

Nadrzędnym celem 8. osi priorytetowej PO IG jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie.

Gmina Wąsewo w dniu 31 grudnia 2012 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu w trzech ogólnodostępnych świetlicach oraz w 80 indywidualnych gospodarstwach domowych.

19 grudnia 2015 r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”. Celem konferencji było podsumowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, które zapewniły usługę dostępu do internetu 80 indywidualnym gospodarstwom domowym oraz w trzech ogólnodostępnych świetlicach środowiskowych. Zrealizowane zadania umożliwiły uczestnikom naukę posługiwania się niezbędnymi urządzeniami i oprogramowaniem, co wyrówna ich szanse w dostępie do informacji. W ramach projektu powstała także platforma cyfrowa ze szkoleniami e-learningowymi. Ponadto, poprzez platformę odbiorcy mogą między innymi zgłaszać problemy techniczne związane z obsługą sprzętu, komunikować się z personelem projektu i między sobą.

W ramach projektu został ogłoszony konkurs pt. „MÓJ UDZIAŁ w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”, w ramach którego wpłynęło 9 prac. Komisja konkursowa/ Zespół projektowy ocenił prace pod względem: zgodności pracy z tematem konkursu, oryginalności, kreatywności uczestnika, stopnia trudności wykonania. Jednogłośnie postanowiono wyróżnić wszystkie prace - nagrodą rzeczową. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste nagrodzenie uczestników biorących udział w przedmiotowym konkursie. Pan Wójt Gminy Rafał Kowalczyk wręczył nagrody: Piotrowi Jachna, Kindze Podrażka, Katarzynie Głosek, Danielowi Gołąbek, Oskarowi Wójcik, Miłoszowi Łoniewskiemu, Mateuszowi Pekura, Natalii Zaremba i Szymonowi Szczapa.

Na koniec konferencji Wójt Gminy podziękował współpracownikom na czele z koordynatorem projektu, za sprawne prowadzenie przedsięwzięcia przez blisko 3 lata. Uczestnicy konferencji otrzymali atrakcyjne materiały promocyjno-informacyjne, mieli możliwość korzystania z Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (infokiosk) oraz z fotobudki wykonując sobie pamiątkowe zdjęcie udziału w projekcie.

Finansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” kończy się 31 grudnia 2015r. natomiast od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach II etapu Gmina Wąsewo będzie utrzymywała trwałość projektu przez dostarczenie bezpłatnej usługi dostępu do internetu, prowadzenie serwisu sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego ze środków własnych Gminy Wąsewo.

Marta Wójcik

Koordynator Projektu

Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca Podsumowanie Projektu – konferencja zamykająca

 

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY