Get Adobe Flash player

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” - spotkanie promocyjno-informacyjne

Informuję, że w związku z realizacją projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo“, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, trwa procedura naboru 30 nowych uczestników.

Zainteresowane osoby spełniające kryteria przyznawania wsparcia projektowego zapraszam na spotkanie promocyjno-informacyjne, które zostanie przeprowadzone w dniu 09 października 2014 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo.

Termin II rekrutacji zostaje przedłużony do 28 października 2014 roku godz. 16.00.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu pok. 7, tel. 29 645 80 00 wew. 38, 39 w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13.

 

Do pobrania:

- Zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Koordynator Projektu

Marta Wójcik

 


Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY