Get Adobe Flash player

RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Gmina Wąsewo do 31 grudnia 2015r. realizuje projekt pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo“, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach projektu między innymi zostały przeprowadzone prace związane z przystosowaniem pomieszczeń na świetlice: wykonano stosowną dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono prace modernizacyjno-remontowe oraz zakupiono wyposażenie w postaci szafek, biurek oraz krzeseł.
Dwie świetlice powstały przy Szkole Podstawowej w Brudkach Starych oraz w Rząśniku Włościańskim, natomiast trzecia świetlica prowadzona jest w budynku Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie,
w pomieszczeniu po kawiarence internetowej na I piętrze.

Uruchomione świetlice funkcjonują:

- w Wąsewie od wtorku do soboty w godz. 12.00 – 20.00.

- w Brudkach Starych od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 18.00.

- w Rząśniku Wł. od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 – 20.00. oraz w sobotę 10.00 - 18.00.

W miesiącu październiku br. w świetlicach uczestnicy projektu odbierali materiały promocyjno-informacyjne sfinansowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Gminę Wąsewo.

 

RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY