Get Adobe Flash player

UWAGA!!! Wyniki oceny Formularzy Zgłoszeniowych do projektu POIG 8.3

Informujemy, że ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do udziału w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" współfinansowanym z POIG 8.3 została wydłużona do: 09 lipca 2013r., natomiast ogłoszenie wyników z naboru uczestników: do 10 lipca 2013r.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach oceny pisemnie oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

 

UWAGA!!! Wyniki oceny Formularzy Zgłoszeniowych do projektu POIG 8.3

Informuję, że ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do udziału w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" współfinansowanym z POIG 8.3 została wydłużona do: 09 lipca 2013r., natomiast ogłoszenie wyników z naboru uczestników: do 10 lipca 2013r.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach oceny pisemnie oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY