Get Adobe Flash player

Wyniki naboru na opiekunów świetlic środowiskowych

Nawiązując do ogłoszonego naboru na opiekunów 3 świetlic prowadzonych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” poniżej załączamy wyniki.

Informacja dot.  naboru na stanowisko: OPIEKUNA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY