Get Adobe Flash player

Zaproszenie na podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego

Gmina Wąsewo realizując projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” zaprasza uczestników projektu na spotkanie w dniu 9 maja 2015 r. (sobota) o godz. 1000 do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Głównym celem spotkania będzie podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oraz przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach ww. projektu. Informujemy, że na spotkanie każdy nieletni uczestnik powinien zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

Dane uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego będą weryfikowane na podstawie dowodu osobistego.

Jednocześnie informujemy, że od 11 maja 2015r. ruszają trzydniowe szkolenia komputerowe, które będą odbywać się w dziecięciu 16 osobowych grupach (po 2 osoby z gospodarstwa domowego objętego programem). Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, stanowi on warunek otrzymania sprzętu.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Brudki Stare

termin 11-12-13 maja 2015r.

I gr - 9.00-16.00, II gr. - 13.00-20.00

termin 14-15-16 maja 2015r.

I gr - 13.00-20.00, II gr. - 13.00-20.00

Rząśnik Włościański

termin 18-19-20 maja 2015r.

I gr - 13.00-20.00, II gr. - 13.00-20.00

termin 21-22-23 maja 2015r.

I gr - 9.00-16.00, II gr. - 13.00-20.00

Wąsewo

termin 27-28-29 maja 2015r.

I gr - 9.00-16.00,  II gr. - 13.00-20.00

 

Szkolenia odbywać się będą na mobilnej scenie zlokalizowanej przy świetlicach środowiskowych tj. Szkole Podstawowej w Brudkach Strych i Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim oraz Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY