Get Adobe Flash player

Przetargi 2011

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Sukces zaczyna się w podstawówce M.K 1403
2 Zajęcia dodatkowe w ramach projektu: Sukces zaczyna się w podstawówce M.K 1450
3 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu M.K 1643
4 Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Zastawie gmina Wąsewo M.K 1852
5 Przebudowa drogi w miejscowości Rososz zlokalizowanej na działce o nr. ew. 298 M.K 1519
6 Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Zastawie gmina Wąsewo M.K 95
7 Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Wąsewie oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy Wąsewo M.K 1498
8 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej: Przedświt - Majdan Suski - droga krajowa nr 60 M.K 1647
9 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Wł., - RADOSNA SZKOŁA M.K 1836
10 Remont posadzek w salach lekcyjnych w Publicznego Gimnazjum w Wasewie M.K 1519
11 "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej: Przedświt - Majdan Suski - droga krajowa nr 60 M.K 200
12 Przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie M.K 1841
13 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Wł., - RADOSNA SZKOŁA M.K 212
14 "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej: Przedświt - Majdan Suski - droga krajowa nr 60 - unieważniony M.K 1581
15 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsewo M.K 1816
16 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zastawie, Brudki Stare, Kolonia Brudki. M.K 2304
 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY