Get Adobe Flash player

Przetargi 2013

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Punto 75 1.2 M.K 2656
2 WDROŻENIE PROJEKTU PT.: "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO" M.K 4091
3 Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Punto 75 SX 1,2 M.K 2642
4 Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Panda M.K 2804
5 Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków na działce nr ew.283/1 w miejscowości Wąsewo M.K 3065
6 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąsewo na rok 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów M.K 1942
7 Zakup, dostawa ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego dla Gminy Wąsewo M.K 2104
8 Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Wąsewie oraz Szkół Podstawowych w Wąsewie, Brudkach Starych i Rząśniku Włościańskim M.K 2026
9 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wąsewie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" M.K 2070
10 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego dla Gminy Wąsewo M.K 1866
11 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej przez wieś Zgorzałowo do drogi powiatowej Wąsewo - Jelonki, na odcinku od 0+975 do km 1+789 - etap I M.K 1872
12 Remont drogi gminnej nr 261002W poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową nr 60) do końca miejscowości Rynek M.K 2386
13 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wąsewo M.K 1920
14 Przebudowa drogi gminnej nr 261022W droga krajowa nr 60 - Brudki Stare na odcinku 0+000,00 do 1+818,50 M.K 1941
15 Zakup i dostawa produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Placówek Oświatowych Wąsewie M.K 1818
16 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włościański M.K 2635
 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY