Get Adobe Flash player

Przetargi 2019

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA, PRIORYTET 2 „INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016–2020” M.K 665
2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąsewo M.K 741
3 Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare M.K 664
4 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grębki M.K 523
5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik Szlachecki M.K 651
6 Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej relacji Rząśnik Majdan poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową M.K 528
7 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąsewo na rok 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów M.K 560
8 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi M.K 1134
9 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wąsewo - 2019 - II przetarg M.K 1138
10 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wąsewo - 2019 M.K 835
 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY