Get Adobe Flash player

Punkt Przedszkolny w Trynosach - Osiedle

Przygoda naszego Punktu Przedszkolnego rozpoczęła się 26 stycznia 2012r., kiedy to po raz pierwszy mury naszego budynku przekroczyły dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.

Sale dla dzieci są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. W Punkcie Przedszkolnym mamy do wykorzystania: dwie sale do zajęć z łazienką, aneks kuchenny, pomieszczenie administracyjne - Biuro Projektu, szatnię.

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Nasz cel chcemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa. Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się.

W naszym Punkcie Przedszkolnym dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań dziecko staje się odkrywcą, badaczem potrafiącym radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

Tęczowe Przedszkole w Trynosach - Osiedle Tęczowe Przedszkole w Trynosach - Osiedle Tęczowe Przedszkole w Trynosach - Osiedle

Plakat Teczowe Przedszkole

 

Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”

30 listopada 2013 r. w Punkcie Przedszkolnym „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE” w Trynosach-Osiedle odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu „Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole” POKL.09.01.01-14-044/11, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 

Urodziny pluszowego misia

23 listopada 2012r. dzieci z Punktu Przedszkolnego „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE” w Trynosach-Osiedle bawiły się na urodzinach pluszowego misia. Tego dnia każdy przedszkolak przyniósł ze sobą ulubionego misia. Zabawa była wspaniała, a humory - jak to na urodzinach - wszystkim dopisywały.

Więcej…

 

Uroczyste otwarcie Punktu Przedszkolnego w Trynosach – Osiedlu.

Dnia 26 stycznia 2012 roku w Trynosach – Osiedlu w czasie uroczystego spotkania inaugurującego Projekt „Tęczowe przedszkole”, został uruchomiony Punkt Przedszkolny dla 20 dzieci. Projekt „Tęczowe przedszkole” realizowany jest przez Gminę Wąsewo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich edukacją przedszkolną.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY