Get Adobe Flash player

Uroczyste otwarcie Punktu Przedszkolnego w Trynosach – Osiedlu.

Dnia 26 stycznia 2012 roku w Trynosach – Osiedlu w czasie uroczystego spotkania inaugurującego Projekt „Tęczowe przedszkole”, został uruchomiony Punkt Przedszkolny dla 20 dzieci. Projekt „Tęczowe przedszkole” realizowany jest przez Gminę Wąsewo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich edukacją przedszkolną.

Uroczystość rozpoczęło powitanie zaproszonych gości: Wójta Gminy Wąsewo - p. R. Kowalczyka, Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” - p. J. Krystosika, ks. Grzegorza Glińskiego Proboszcza Parafii Jelonki, ks. Krzysztofa Bałdygę, Radnego Powiatu - p. D. Morawskiego, Radnych Gminy Wąsewo, p. R. Malickiego, P. D. Brzostek, sołtysów wsi objętych Projektem, personel projektu oraz rodziców i dzieci, które zostały przyjęte do Punktu Przedszkolnego w Trynosach – Osiedle. Następnie Wójt Gminy Wąsewo p. Rafał Kowalczyk zapoznał wszystkich z zakresem prac, jakie zostały podjęte, aby dostosować pomieszczenia przedszkolne do wymaganych standardów oraz wyposażyć mały plac zabaw. Przedstawił również wszystkim kadrę Projektu, której stanowiska opłacane będą z funduszy unijnych. Po krótkim przemówieniu ks. Roberta Glińskiego, dokonano otwarcia punktu i poświecenia nowego obiektu. Na tę chwilę czekały przede wszystkim dzieci, które, pod opieką nauczycielek i rodziców, chętnie zaczęły bawić się zakupionymi zabawkami. Ścianę ozdobił zegar, zakupiony przez pana Wójta. Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.

Cała społeczność Punktu Przedszkolnego jest bardzo wdzięczna wszystkim, których działania przyczyniły się do powstania placówki.

Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r. Spotkanie inaugurujące Projekt ‑Tęczowe Przedszkole, Trynosy - Osiedle, 26.01.2012r.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY