Get Adobe Flash player

Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”

30 listopada 2013 r. w Punkcie Przedszkolnym „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE” w Trynosach-Osiedle odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu „Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole” POKL.09.01.01-14-044/11, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na uroczystości obecni byli m.in. : Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gałązka, Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk, Radna Rady Gminy Wąsewo Hanna Wielgus, Sołtys Wsi Trynosy-Osiedle Jacek Budzyniak, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie Roman Malicki, Koordynator Projektu Marta Wójcik, nauczyciele - zajęć dodatkowych: logopeda Izabela Zalewska, pedagog Marta Wyszomirska, język angielski Iwona Klimaszewska, wychowawcy: Marta Leonik i Bernadetta Budna, pracownicy obsługi: Urszula Kuśmierczyk, Anna Prusik.

W pierwszej części konferencji uczestnicy spotkania podziwiali występy dzieci, które śpiewały, tańczyły, mówiły wierszyki. Następnie Wójt Gminy Rafał Kowalczyk złożył podziękowania dla kadry nauczycielskiej, dyrektorowi oraz pracownikom zajmującym się obsługą projektu. Koordynator Projektu Pani Marta Wójcik podsumowała dwuletnią realizację projektu. Później odbyło się wręczenie maluchom dyplomów za uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. Na koniec spotkania specjalne podziękowania złożyli rodzicie maluchów uczęszczających do punktu przedszkolnego. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Krótka historia projektu

Gmina Wąsewo od 01 grudnia 2011 roku do 30 listopada 2013 roku realizowała projekt pod nazwą „Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu, IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt polegał na utworzeniu i prowadzeniu punktu przedszkolnego w miejscowości Trynosy-Osiedle. Punkt przedszkolny znajdował się w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trynosach – Osiedle. Dwa pomieszczenia dydaktyczne zostały wyremontowane i wyposażone dzięki czemu doskonale spełniały swoją rolę. Przedszkolaki przez cały okres funkcjonowania punktu przedszkolnego mogły również korzystać z placu zabaw, który był sfinansowany przez gminę jako wkład własny do projektu.

W ramach projektu Punkt Przedszkolny zapewniał opiekę 21 maluchom z terenu Gminy Wąsewo, 5 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie. Dodatkowym atutem projektu była możliwość realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych tj. : zajęcia gimnastyki korekcyjnej, konsultacje logopedyczne, zajęcia z języka angielskiego oraz z pedagogiem. Zaangażowana kadra specjalistów wspierała dzieci w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy i umiejętności społecznych.

Podczas pobytu przedszkolaki miały zapewniony posiłek w postaci drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku. W celu uatrakcyjnienia zajęć przedszkolnych odbywały się 2 wyjazdy edukacyjno-poznawcze do ZOO i teatrzyku. Przedszkolaki w każdym roku przedszkolnym otrzymały tzw. wyprawkę szkolną czyli niezbędne materiały i pomoce do zajęć.

Realizacja projektu jest dowodem na to, że edukacja przedszkolna jest jednym z najważniejszych priorytetów działań władz Gminy Wąsewo. Badania pedagogiczne wskazują, że wczesny i powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju dziecka oraz wzrostu efektywności całego systemu edukacji. Wczesne dzieciństwo to czas kształtowania się możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych człowieka, a tworzenie w tym okresie korzystnych warunków rozwoju przynosi bardzo wyraźne efekty podczas kolejnych etapów edukacyjnych.

Pomimo tego, że projekt dobiegł końca Punkt Przedszkolny będzie dalej funkcjonował, dzięki zaangażowaniu rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Przyszłość w Gminie Wąsewo”
i wsparciu Gminy Wąsewo.


W imieniu wszystkich osób zaangażowanych w realizacje projektu serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom za zaangażowanie i sumienne uczestnictwo w działaniach projektowych przez co osiągnięte zostały założone w nim cele.

Koordynator Projektu

Marta Wójcik


 

 

 

 

Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r. Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”, 30.11.2013r.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY