Get Adobe Flash player

Rewitalizacja

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia dokumentu: "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lat 2016-2026"

- Obwieszczenie

- projekt uchwały

- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lat 2016-2026

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo o przystąpieniu do opracowania zmiany Gminnego Programu Rweitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016 - 2026

Obwieszczenie

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo - konsultacja społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Wąsewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie Gminy Wąsewo

Do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- załącznik nr 1 do uchwały

- załącznik nr 2 do uchwały

- załącznik 1

- załącznik 2

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws. zasad wyzanczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

- Obwieszczenie

 

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

 

Gminny Program Rewitalizacji - debata publiczna

W związku z przystąpieniem Gminy Wąsewo do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do udziału w debacie publicznej dotyczącej dokumentu strategicznego pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026”, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Wąsewo zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wąsewo w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026

- Obwieszczenie

- uchwała (projekt)

- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016 - 2016

- zał. 1 - ankieta

- zał. 2 - formularz zgłoszenia uwag

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rweitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016 - 2026

Obwieszczenie

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY