Get Adobe Flash player

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Wąsewo zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wąsewo w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026

- Obwieszczenie

- uchwała (projekt)

- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016 - 2016

- zał. 1 - ankieta

- zał. 2 - formularz zgłoszenia uwag

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY