Get Adobe Flash player

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego

Wójt Gminy Wąsewo z siedzibą przy ul. Zastawskiej 13, 07 -311 Wąsewo woj. mazowieckie, powiat ostrowski, tel. 29 645 80 00, fax 29 645 80 01

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

Przedmiot przetargu                              Autobus

Marka                                                  AUTOSAN

Typ                                                     H9-21.41S

Nr identyfikacyjny                                  SUASW3AAP1S021976

Silnik z zapłonem                                    samoczynnym

Pojemność                                            6540 cm³ /110 kW

Wskazanie licznika                                  223462 km

Nr rejestracyjny                                     WOR A799
liczba miejsc                                          53

Rok produkcji                                        2001 r.

Badania techniczne ważne do:                 21.09.2012r.

1. Cena wywoławcza 37 200,00 zł. /brutto/ słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 (sala konferencyjna – nr 10).

3. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 5, tel. 29 645 80 00 wew. 30. Osoba do kontaktu - Pani Halina Szczucińska.

4. Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach od 800.- 1600, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w pieniądzu) w wysokości 3 720,00 zł w terminie do dnia 22 sierpnia 2012r. na konto Urzędu Gminy Wąsewo nr 65 8930 0004 0000 0837 2000 0010.

6. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.

7. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

9. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

10. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

 

Do pobrania:

- Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

- Zarządzenia Nr 37/2012 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

 

AUTOSAN H9-21.41S rok produkcji 2001 AUTOSAN H9-21.41S rok produkcji 2001 AUTOSAN H9-21.41S rok produkcji 2001 AUTOSAN H9-21.41S rok produkcji 2001 AUTOSAN H9-21.41S rok produkcji 2001 AUTOSAN H9-21.41S rok produkcji 2001

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY