Get Adobe Flash player

Senior-Wigor

Otwarcie Dziennego Dom Pobytu „Senior – WIGOR” w Wąsewie

Dnia 15 grudnia 2015r. miało miejsce otwarcie Dziennego Dom Pobytu „Senior – WIGOR” w Wąsewie. Jednostka ta została utworzona dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.

Więcej…

 

Wyniki naboru na stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Senior-WIGOR w Wąsewie

Ogłoszenie nr 1/2015 - psycholog

Ogłoszenie nr 2/2015 - fizjoterapeuta

Ogłoszenie nr 3/2015 - pielęgniarka

 

Nabór na stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Senior-WIGOR w Wąsewie

Ogłoszenie nr 1/2015 - psycholog

Ogłoszenie nr 2/2015 - fizjoterapeuta

Ogłoszenie nr 3/2015 - pielęgniarka

 

Gmina Wąsewo ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR" w Wąsewie

1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Więcej…

 

Gmina Wąsewo otrzymała dofinansowanie na realizację programu "SENIOR - WIGOR"

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie Halina Szuflińska z rąk Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza odebrała List Gratulacyjny potwierdzający uzyskanie przez Gminę Wąsewo dofinansowania w kwocie 250.000 zł na utworzenie Dziennego Domu„ SENIOR-WIGOR”.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY