Get Adobe Flash player

I sesja Rady Gminy Wąsewo - inauguracyjna

ImageW dniu 28 listopada br. odbyła się I Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2010-2014, w której udział wzięli zaproszeni goście między innymi: Ks. Prałat Stanisław Sobotka – Proboszcz tutejszej Parafii, Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, Pani Anna Aldona Zalewska – Radna Rady Powiatu Ostrowskiego, Pan Dariusz Morawski - Radny Rady Powiatu Ostrowskiego, Maria Mścichowska - Prezes BS w Wąsewie, Stanisław Kowalczyk – Prezes GS „SCh” Wąsewo, Mirosława Rosińska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych, Roman Malicki – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Otwarcia Sesji oraz stwierdzenia prawomocności obrad dokonał najstarszy radny Pan Tomasz Gajewski. Następnie przedstawiciele Gminnej Komisji Wyborczej w osobach Pani Zyta Rychlik – Przewodnicząca oraz Pan Roman Malicki – Zastępca wręczyli zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy. Radni złożyli uroczyste ślubowanie. W głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Krzysztof Gałązka zaś Wiceprzewodniczącym Pan Grzegorz Jaworski. Pozostali Radni Rady Gminy Wąsewo zostali wybrani do poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy:

1. Bobińska Teresa

2. Brylak Waldemar

3. Dzikowski Janusz

4. Gajewski Tomasz

5. Gałązka Krzysztof

6. Gocłowski Hubert

7. Jaworski Grzegorz

8. Kowalczyk Adam

9. Kowalczyk Anna Jolanta

10. Łoniewski Tadeusz

11. Orłowska Anna

12. Truszkowski Henryk

13. Trzaska Adam

14. Wielgus Hanna

15. Zaremba Ewa

Gdzie Przewodniczącymi zostali: Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych – Pani Anna Jolanta Kowalczyk, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosła – Pani Teresa Bobińska, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania i Finansów – Pani Hanna Wielgus, Komisji Samorządu, Prawa, Porządku Publicznego i Interwencji – Pani Anna Orłowska, Komisji Rewizyjnej – Pan Janusz Dzikowski.

Następnie głos zabrał Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo, który przedstawił sprawozdanie o stanie Gminy Wąsewo. Głos zabrał również Pan Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski, który podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję, że następna kadencja będzie jeszcze bardziej owocna we wspólne inwestycje. W dowód uznania wręczył Panu Wójtowi – Rafałowi Kowalczykowi okolicznościowy grawerton.

Głos zabrali również pozostali zaproszeni goście, którzy gratulowali Panu Wójtowi oraz Radnym zaufania mieszkańców oraz życzyli wszelkiej pomyślności w nowej kadencji 2010-2014 a przede wszystkim wielu inwestycji.

 

Uchwały podjęte na sesji:

mt_gallery: I sesja inauguracyjna Rady Gminy Wąsewo

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY