Get Adobe Flash player

IX Sesja Rady Gminy Wąsewo

ImageW dniu 22 lipca 2011r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjecie protokołu Nr VIII/2011 z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

5. Podjęcie uchwały zmieniających w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze roku budżetowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

 

Sesję otworzył Pan Krzysztof Gałązka Przewodniczący Rady Gminy, następnie głos przekazał Panu Rafałowi Kowalczykowi – Wójtowi Gminy Wąsewo, który przywitał radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Jednym z punktów sesji było powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Pani Anny Budniak. Pan Wójt jeszcze raz podziękował odwołanej ze stanowiska na poprzedniej sesji dotychczasowej Skarbnik Pani Zofii Krupińskiej a następnie pokrótce przedstawił dotychczasową karierę zawodową oraz kwalifikacje Pani Anny Budniak. Z załączonych dokumentów można stwierdzić, że nowo wybrana Pani Skarbnik jest osobą kompetentną, o odpowiednich kwalifikacjach gotowa na nowe wyzwania. Następnie Pani Zofia Krupińska podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę, wspominając przy tym poprzednich włodarzy gminy, z którymi pracowała. Pan Wójt Rafał Kowalczyk wraz z Panem Przewodniczącym Krzysztofem Gałązką oraz Dyrektorzy Szkół wręczyli kwiaty obu Paniom. Następnie obrody zostały prowadzone zgodnie z porządkiem obrad.
mt_gallery: IX Sesja rady Gminy Wąsewo, 22 lipca 2011r.
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY