Get Adobe Flash player

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30.08.2013r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30.08.2013r.

 

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wąsewo do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Wąsewo w dniu: 13.09.2013r. (piątek) od godz. 9.00 do 14.00.

Więcej…

 

Nasz przedstawiciel przy konsultacjach nowego RPO WM 2014-2020

Jest nam miło poinformować, że Pan Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo jako przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej będzie uczestniczył w pracach nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej…

 

Pozyskanie przez Urząd Gminy Wąsewo używanego samochodu Fiat Punto

Urząd Gminy Wąsewo pozyskał nieodpłatnie samochód osobowy marki Fiat Punto użytkowany dotychczas przez Komendę Powiatową Policji w Płocku.

Więcej…

 

Delegacja Gminy Wąsewo na dożynkach powiatowych

W dniu 1 września 2013 r. delegacja z Gminy Wąsewo na czele z Wójtem Gminy - Rafałem Kowalczykiem uczestniczyła w VI dożynkach powiatowych, które odbyły się w Gminie Boguty Pianki.

Więcej…

 

Stypendium szkolne w roku 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

Więcej…

 

Wyprawka szkolna na rok 2013/2014

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z  2013 poz. 818) programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

Więcej…

 

V Dożynki Gminno Parafialne

V Dożynki Gminno – Parafialne w 2013 roku odbyły się 15 sierpnia na dziedzińcu przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Więcej…

 

Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2013"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej…

 

Półkolonie czas zacząć

W Gminie Wąsewo rozpoczęły się tegoroczne półkolonie letnie dla dzieci rolników w wieku 7 – 16 lat, w których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej…

 

Konkurs w ramach RPO WM na rekultywacje składowisk odpadów

Gmina Wąsewo informuje, że od 31 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Rekultywacja składowisk odpadów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY