Get Adobe Flash player

Informacja GOPS - karta dużej rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Więcej…

 

Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014

W dniu 30.05.2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie inaugurujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Szkolenie z zakresu PROW na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, że Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Maz. organizuje szkolenie dla rolników z zakresu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…

 

Otwarcie inwestycji zakończonych w Brudkach Starych

24 maja 2014 r. o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste przekazanie do użytku inwestycji zrealizowanych w miejscowości Brudki Stare tj.: przebudowy drogi gminnej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remontu remizy OSP.

Więcej…

 

Samorząd Woj. Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Więcej…

 

Nabór do XV edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz XV organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Więcej…

 

Umowy z NGO podpisane

W ramach otwar­tego kon­kursu ofert nr 2/2014 dla orga­ni­za­cji pozarządowych Komisja Konkursowa wyłoniła 4 stowarzyszenia, z którymi podpisano umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

Więcej…

 

Fundusz Małych Grantów 2014

Gmina Wąsewo informuje, że Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2014".

Więcej…

 

Konkursy KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków w ramach  4 konkursów:

Więcej…

 

Audycja radiowa "Nadzieja w regionie" w Wąsewie

Informujemy, że w dniu 27 maja 2014 r. (wtorek) Radio Nadzieja w ramach audycji radiowej „Nadzieja w Regionie” przeprowadzi na żywo audycję z Wąsewa.

Więcej…

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu  22 maja 2014r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY