Get Adobe Flash player

Konsultacje społeczne nt. „Żywienia dzieci w szkołach”

W dniach 11.05-01.06  na terenie gminy Wąsewo odbędą się konsultacje społeczne w temacie „Żywienie dzieci w szkołach”.

Więcej…

 

Modernizacja świetlic w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Gmina Wąsewo realizuje na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-063/11-00 projekt pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”. Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu w trzech ogólnodostępnych świetlicach oraz w 50 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wasewo z dnia 13.05.2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo, w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…

 

Informacja podsumowująca I turę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do celów rolniczych

Urząd Gminy informuje, że w miesiącu lutym br. przyjęto 325 wniosków na zwrot podatku akcyzowego, w których wykazano 5 236,4305 ha użytków rolnych.

Więcej…

 

Nabór na stanowiska pracy - Aktywne Wąsewo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór na stanowiska pracy w projekcie systemowym 'Aktywne Wąsewo" 2014:

Więcej…

 

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Więcej…

 

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Więcej…

 

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Do pobrania: komunikat o szczepieniu

 

VIII Zawody spinningowe o puchar Wójta Gminy Wąsewo "PSTRĄG 2014"

W sobotę 12 kwietnia odbyła się VIII edycja zawodów spinningowych „O puchar Wójta Gminy Wąsewo” pod nazwą Pstrąg   2014. Wczesnym rankiem organizatorzy - członkowie Zarządu Koła Wędkarskiego   PZW nr 34 w Komorowie spotkali się na łowisku Przyborowie-Gmina Wąsewo przy zbiorniku „Działdowska Połączona”.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr2/2014 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2014

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2014 na wsparcie zadania publicznego.

Więcej…

 

Konkurs wokalny „Wygraj szansę”

W dniu 07 marca 2014 roku w  ZPO w Wąsewie odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj szansę”. Pod takim właśnie hasłem znany jest projekt dydaktyczno - kulturalny skierowany do uzdolnionych artystycznie młodych ludzi, a organizowany w ramach przedsięwzięcia „Trzeźwość na co dzień” pod patronatem Agencji Telewizyjno Estradowej TV MEDIA z Łodzi.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY