Get Adobe Flash player

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr 261022W w miejscowości Brudki Stare. Prace inwestycyjne realizuje firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym: DROGI I MOSTY, JAN KACZMARCZYK, 06-100 Pułtusk, Kacicie 76.

Więcej…

 

Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2013

W dniu 28.05.2013 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie inaugurujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

XXVII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2013r. /czwartek/ o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wąsewo.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

Więcej…

 

Akcja zbierania deklaracji zakończona

Uprzejmie informuję, że 15 maja br. zakończyliśmy przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsewo, na których zamieszkują mieszkańcy.

Więcej…

 

Nabór do projektu POIG 8.3 - ROZPOCZĘTY

Gmina Wąsewo rozpoczęła proces rekrutacji do projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej…

 

Nasza uczennica będzie reprezentować województwo

W dniu 27 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Więcej…

 

Dzień Strażaka 2013 - relacja

W dniu 3 maja 2013r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczystości była Msza Święta odprawiona m.in. w intencji strażaków i ich rodzin.

Więcej…

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU Z POIG 8.3

Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Beneficjent: Gmina Wąsewo

Dofinansowanie: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu: do 31.12.2014 r.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 13.05.2013r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 13.05.2013r.

 

UWAGA!!! 15 maja 2013 r. upływa termin składania deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy Gminy Wąsewo,

Przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 maja 2013r.

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wąsewo zobowiązane są do złożenia deklaracji w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 pokój nr 8 (piętro budynku).

Więcej…

 

Dzień dawcy szpiku

Informujemy, że w niedzielę, 19 maja 2013 roku w godz. 10.00 - 17.00, na terenie Przychodni Zdrowia SPZZOZ przy ul. Okrzei 8 w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się akcja "Dzień Dawcy Szpiku w Ostrowi Mazowieckiej". Do pobrania ulotka.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY