Get Adobe Flash player

Aktualności

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Wąsewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wąsewo

Do pobrania:

- informacja

 

Zaproszenie na IX Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie

Stowarzyszenie „ZIEMIA WĄSEWSKA”, Urząd Gminy Wąsewo i Parafia pw. Narodzenia NMP w Wąsewie serdecznie zapraszają na XI Festiwal Pieśni Maryjnej, który odbędzie się 19 listopada 2016 r. (sobota) w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie przy ul. Armii Krajowej 6.

Więcej…

 

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. „IX Festiwal Pieśni Maryjnej” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsewo, stronie internetowej www.wasewo.pl  - zakładka organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Szkolenie LGD - poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do udziału w szkoleniu dotyczącym informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020”.

Więcej…

 

Komunikat dot. obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Wąsewo

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości11 listopada zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Wąsewo o godne uczczenie tego dnia poprzez wywieszenie flag narodowych przy swoich posesjach – symbolu naszego patriotyzmu, szacunku dla tradycji, walki o wolność, oraz dumy z poczucia tożsamości narodowej.

Więcej…

 

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego w Gminie Wąsewo 2016

W niedzielę, 30 października br. na uroczystość Złotych i Diamentowych godów zaproszonych zostało 26 par małżeńskich.

Więcej…

 

Szkolenie - Wymogi dla gospodarstw położonych na terenach OSN

W związku z kontrolami gospodarstw rolnych położonych na terenach OSN (obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego) w dniu 4 listopada  (piątek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wąsewo (sala konferencyjna) odbędzie się szkolenie przeznaczone zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości Brzezienko oraz osób posiadających grunty w obrębie geodezyjnym wsi: Stare Brzezienko, Nowe Brzezienko.

Więcej…

 

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Informujemy, że w terminie od dnia 27 września do 20 października 2016 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Więcej…

 

Ogłoszenie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Do pobrania

 

XVII sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Dzień Edukacji Narodowej - relacja

W miniony piątek 14.X.2016r we wszystkich szkołach Gminy Wąsewo odbyły się uroczyste akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY