Get Adobe Flash player

Zabezpieczenie instalacji wodnych przed mrozem

W związku z prognozowanym spadkiem temperatury przypominamy o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur oraz zwrócenia szczególnej uwagi na nieużytkowane przyłącza wodociągowe i odpowiedniego ich zabezpieczenia przed ewentualnym zamarznięciem.

 

XVIII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 21 stycznia 2021r. (czwartek) o godz. 1100 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

UWAGA ! Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID -19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gmina  Wąsewo uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy Wąsewo będą mogli zamawiać transport do punktów szczepień.

Oferta transportu do punktów szczepień skierowana jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Transport umawiamy dopiero po dokonaniu rejestracji na szczepienie.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem telefonu:

29 645 80 00

Osoba do kontaktu: Pani Marzena Truszkowska

Telefon będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: od 8.00 do 16.00

 

Harmonogram odbioru odpadów 2021

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wąsewo

Zadanie pn.:

„Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł

ciepła na terenie Gminy Wąsewo”

zrealizowane w 2020 r., sfinansowano

przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

 

XVII Sesja Rady Gminy Wąsewo - 28 grudnia 2020 r. - transmisja online

Transmisja online

 

XVII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 28 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

 

Informacja dla mieszkańców - PSZOK

Informacja dla mieszkańców - PSZOK

 

Powszechny Spis Rolny - podsumowanie i podziękowanie

Gmina Wąsewo jak wszystkie gminy w Polsce wzięła udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Liczba gospodarstw rolnych wytypowanych do obowiązku spisu w 2020 roku w naszej gminie wyniosła – 767.

Więcej…

 

Badanie wzroku

Badania wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

- Zgorzałowo, Ulasek, Przedświt

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY