Get Adobe Flash player

Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokument

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ww. ustawy, oraz uchwałą Nr XIII.106.2016  Rady Gminy Wąsewo  z dnia 27 maja  2016 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo,

Więcej…

 

Podsumowanie i nagrodzenie osób wyróżnionych tytułem Invictus 2017

We wtorek 6 lutego odbyło się oficjalne podsumowanie i nagrodzenie osób wyróżnionych tytułem Invictus 2017. Naszą gminę reprezentowało 13 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Więcej…

 

Szkolenie z aplikacji eWniosekPlus

Uprzejmie informuję, że Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej organizuje szkolenie dla rolników z zakresu „Składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus”.

Więcej…

 

Dzień Świni - konferencja

Dzień Świni odbędzie się dnia 6 marca 2018 roku na terenie Hotelu 500, ul. Poznańska 139, Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie).

Więcej…

 

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018r.

Ruszyła pierwsza tura naboru wniosków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej…

 

Spotkania informacyjne - JPK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na spotkania informacyjne nt. obowiązku przesyłania  Jednolitego Pliku Kontrolnego w dniach 2 lutego i 6 lutego 2018 r. Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 1 w sali konferencyjnej o godzinie 1000.

Więcej…

 

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO - 12.02.2018r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO” zwołuje Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2018r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Wąsewie przy ulicy Zastawskiej 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej…

 

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Więcej…

 

Kalendarium statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2018r.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2018r.

 

Bezpłatne programy profilaktyczne realizowane przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

- Bezpłatne programy profilaktyczne realizowane przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

 

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY