Get Adobe Flash player

Aktualności

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, które nakłada na Wójta Gminy Wąsewo obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Więcej…

 

XXX sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Konkurs na wykonanie rzeźby plenerowej Marii Konopnickiej

Gmina Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo NIP 7591630959 REGON 550667899 ogłasza konkurs na projekt i wykonanie rzeźby plenerowej Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim  zgodnie z załączonym regulaminem.

Więcej…

 

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Ostrołęce z dnia 13 marca 2018r.

Informacja - warunki i tryb powoływania urzędników wyborczych oraz nowy termin zgłaszania.

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki - 2018r.

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Zespół ŚWITANKI - śpiewa”.

Więcej…

 

Spotkanie z Elżbietą Lepianką - kreatorką wizerunku

08 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie zapanował styl i wyszukany smak. Wszystko za sprawą Elżbiety Lepianka – doradcy wizerunku, trenerki, autorki niezliczonych programów szkoleniowych.

Więcej…

 

XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja

Dnia 6 marca 2018 r. Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo  odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Więcej…

 

Zapisy dzieci 3-6 letnich do przedszkola

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie ogłasza zapisy dzieci 3-6 letnich do przedszkola.

 

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT za 2017 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza na spotkanie informacyjne na temat: Zmian w uldze rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT za 2017 r., które odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r. o godz. 12:30 w sali kina "Ostrovia".

 

I Turniej Strzelecki im. ppor. Aleksandra Kuleszy - relacja

2 marca 2018 roku, dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz upamiętnienia lokalnego Żołnierza Wyklętego, Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska wraz z Kwidzyńskim Stowarzyszeniem Sportowo Kolekcjonerskim „GWARD" zorganizowało I Turniej Strzelecki im. ppor. Aleksandra Kuleszy (ps. „KRYSIA”, „SŁAWEK”) - żołnierza ZWZ, AK, AKO, p.o. Prezesa WiN Obwodu Ostrów Maz. „OTYLIA”, jednego z najwybitniejszych organizatorów podziemia niepodległościowego na terenie powiatu ostrowskiego.

Więcej…

 

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY