Get Adobe Flash player

Aktualności

Gmina Wąsewo realizuje zadanie ekologiczne

Informujemy, że Gmina Wąsewo na podstawie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji realizuje zadanie pn.: „Tworzenie bazy edukacyjno-ekologicznej w miejscowości Wąsewo przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie”.

Więcej…

 

Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gm. Wąsewo

KS Wąsewo oraz Urząd Gminy Wąsewo zapraszają do wzięcia udziału w Dożynkowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wąsewo, który odbędzie się dnia 15 sierpnia 2016r. o godz. 10:00. Zapisy drużyn przyjmowane w dniu zawodów do godz. 9:30. Więcej szczegółów zamieszczono w regulaminie.

Więcej…

 

Rusza II tura naboru wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Więcej…

 

Zasady gospodarowania osadami ściekowymi

Zasady gospodarowania osadami ściekowymi

 

Kolonie letnie w Bieszczadach

Urząd Gminy informuje, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje letni wypoczynek dla dzieci urodzonych w latach 2000-2008, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej…

 

Wyłączenie prądu w miejscowosci Wąsewo w dniu 21.07.2016r.

W dniu 21 lipca od godz. 8 do 15 planowane wyłączenie prądu w miejscowości Wąsewo.

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo z dnia 07.07.2016r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo z dnia 07.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 4/2016 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2016

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz.1118 z późn. zm.),  oraz w związku z uchwałą nr IX.69.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 4/2016 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Więcej…

 

30 Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych KGW - Święto Pieśni Ludowej

Wójt Gminy Wąsewo, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce, Zespół Artystyczny Świtanki w Przedświciu zapraszają na uroczystość, która  odbędzie się 17 lipca 2016 r. w Hali Sportowej w Wąsewie.

Rozpoczęcie uroczystości 11.30 Mszą Św. w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie,po mszy św. przejście korowodem z kościoła na halę sportową w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie ul. Armii Krajowej 6.

Wykaz zespołów biorących udział.

 

XI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu.

Więcej…

 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2016 - relacja

W niedzielę 3 lipca 2016 roku na stadionie przy GCSiR  w Wąsewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY