Get Adobe Flash player

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – nabór rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Wąsewo - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Wąsewo w 2020r.

 

Więcej…

 

Kolonie dla dzieci rolników i nie tylko

Dzięki współpracy Wójta Gminy Wąsewo z Zarządem Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z terenu naszej gminy w okresie od 8.07.2020 do 17.07.2020 r. będzie mogła skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku letniego we Władysławowie.

Więcej…

 

Wznowienie działalności Senior+ w Wąsewie

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. wznawia działalność Dzienny Dom "Senior +" w Wąsewie. Placówka czynna jest w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane w wieku 60+ serdecznie zapraszamy do korzystania z form wsparcia dla seniorów.

 

Gmina Wąsewo w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ kolejny raz otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów

Gmina Wąsewo w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ kolejny raz otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów, które przekazane zostaną do dyspozycji szkół. Wraz ze sprzętem zakupionym w poprzednie turze, uczniowie będą mieli możliwość skorzystania łącznie z 31 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Więcej…

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki 2020

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. ŚWITANKI integrują społeczność”.

Więcej…

 

Częściowe wznowienie przewozów regularnych

Od 18 maja 2020 roku firma POLTRANS Witold Łoniewski świadcząca usługi przewozu osób wznawia  połączenia autobusowe na trasach: Wąsewo – Ostrów Mazowiecka i Ostrów Mazowiecka – Wąsewo.

Więcej…

 

Wyłączenie obsługi bezpośredniej interesantów.

Wyłączenie obsługi bezpośredniej interesantów Urzędu Gminy Wąsewo.

Zarządzenie Nr 33.2020 w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy Wąsewo w okresie stanu epidemii

 

Podpisanie umowy na realizację projektu "Zdalna Szkoła"

Mamy już podpisaną  umowę na realizację projektu „Zdalna szkoła”. W ramach realizacji projektu w dniu 7 maja 2020 roku otrzymaliśmy 14 laptopów wraz z oprogramowaniem. Ogólny koszt zadania to 44996,00 zł. Sprzęt zostanie wykorzystany do pracy i nauki zdalnej, z którego skorzystają nauczyciele i uczniowie.

Więcej…

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego z terenu gminy Wąsewo od 6 maja będą gotowe na przyjęcie dzieci

Od 6 maja 2020 r. będą otwarte przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu stosownych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Więcej…

 

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW do 15 czerwca 2020

Komunikat Ministerstwa

Zasady składania oświadczenia

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY