Get Adobe Flash player

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws. zasad wyzanczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

- Obwieszczenie

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2017

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz.1817),  oraz w związku z uchwałą nr XVII.126.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

Więcej…

 

Ogłoszenie - tereny pod OZE

Ogłoszenie - tereny pod OZE

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 8 luty 2017r. - parking przy plebanii w Wąsewie.

 

XX sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO”

31 stycznia 2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Wąsewo”. W zebraniu uczestniczyli delegaci wyłonieni z 25 m-ści objętej działalnością GSW Wąsewo oraz zaproszeni goście.

Więcej…

 

PIT -37 przez Internet – luty 2017

Akcja Edukacyjna Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza podatników rozliczających się na PIT-37 do skorzystania z akcji edukacyjnej „Rozliczamy PIT -37 przez Internet” do siedziby Urzędu w dniach 06-24.02.2017 r. pokój nr 13

Więcej…

 

Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wąsewo, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Wąsewo

Wójt Gminy Wąsewo ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wąsewo, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Wąsewo w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Więcej…

 

UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków na zadanie pn: „ Nabór wniosków na modernizację kotłowni”

W nawiązaniu do informacji z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie nabór wniosków na modernizację kotłowni Wójt Gminy Wąsewo informuje osoby zainteresowane modernizację kotłowni w 2017r., że WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Więcej…

 

Konferencja z prawnikiem na temat: Czy mogę przekazać gospodarstwo rolne dzieciom?

Urząd Gminy Wąsewo zaprasza w dniu 31.01.2017r. o godz. 11:30 na konferencję z prawnikiem na temat „Czy mogę przekazać gospodarstwo rolne dzieciom?” dedykowaną właścicielom gospodarstw rolnych, którzy w najbliższym czasie zamierzają przekazać gospodarstwo rolne dzieciom.

Więcej…

 

Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla gimnazjalistów i starszych - Ferie 2017

Urząd Gminy Wąsewo zaprasza na Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla gimnazjalistów i starszych - Ferie 2017. 26 luty 2017 r. godz. 10:00.

Do pobrania:

- regulamin turnieju

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY