Get Adobe Flash player

Spotkanie autorskie

Gmina Wąsewo i Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie zapraszają na spotkanie autorskie, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wąsewo. ZAPRASZAMY.

 

Zaginął owczarek niemiecki

W dniu 15.01.2020 r. zaginął pies owczarek niemiecki w okolicach wsi Brudki Nowe gm. Wąsewo. Jeśli ktoś posiada jakieś informacje o miejscu pobytu psa bardzo proszę o przekazanie informacji na numer tel. 693172457

 

Bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania będą wykonywane w dniu 7 lutego 2020 przy GSCiR w Wąsewie ul. Armii Krajowej 6. Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44.

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „SĄSIAD”

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „SĄSIAD”  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „IV Orszak Trzech Króli w Wąsewie”.

Więcej…

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

- Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

- ulotka informująca jak sortować odpady

- informacja o PSZOK

- nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należy złożyć do dnia 10 lutego 2020 r.)

Więcej informacji w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Nowe zasady nadzoru nad gospodarką leśną w lasach

Nowe zasady nadzoru nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów prowadzony będzie przez służby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz.

 

XI Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,z późn . zm) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XI Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Życzenia Świąteczne 2019

 

Projekt zrealizowany z konkursu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie” ze środków PSE

Projekt realizowany od października do końca grudnia 2019 roku dotyczył:

- Promowania zdrowego trybu życia.

- Poprawy kondycji fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach zumby i innych zajęciach sportowych,

- Integracji mieszkańców gminy wspólne spędzanie czasu podczas przygotowywania potraw do degustacji.

Więcej…

 

Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Artykuł - Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” realizowana w latach 2016-2019.

 

Harmonogram poboru krwi w 2020r.

Harmonogram poboru krwi w 2020r.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY