Get Adobe Flash player

Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego

Do pobrania:

- zapytanie ofertowe

- oferta

 

1 sierpnia uczcimy 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

To właśnie 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne KG AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy i zaczęło się Powstanie Warszawskie.

Więcej…

 

XI Dożynki Gminno-Parafialne

Uroczystość zaplanowano na  czwartek, 15 sierpnia, która rozpocznie się o godz. 11.30 Mszą Świętą w Kościele pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

Więcej…

 

VIII Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska 2019

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2019  r. poz. 688.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. 600-lecie miejscowości Wąsewo”.

Więcej…

 

Rolnicy Gminy Wąsewo wybrali swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

W 28 lipca 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Wąsewie przeprowadziła głosowanie w wyborach członków do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowskim.

Więcej…

 

Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2019 r.

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że w dniu dzisiejszym 24.07.2019 r. w serwisie internetowym monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy Wąsewo zagrożenia suszą w następujących uprawach rolniczych: zboża jare, kukurydza na ziarno i zielonkę, rośliny strączkowe oraz łąk i pastwisk.

Więcej…

 

Przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Lublin

Ogłoszenie

 

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Zasady wyborów

Uchwała KIR w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 133 w Wąsewie z dnia 18 lipca 2019r. - zarejestrowani kandydaci

 

Ankieta - Linia kolejowa nr 34

POTRZEBY LOKALNE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ NA LINII NR 34  OSTROŁĘKA -  OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

mającą na celu zdiagnozowanie  potrzeb lokalnych  w zakresie komunikacji kolejowej
na linii 34 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia:

https://www.interankiety.pl/i/N4QxYr6W

 

Obsługa imprezy plenerowej "XI Dożynek Gminno - Parafialnych w Wąsewie

Do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY