Get Adobe Flash player

Aktualności

Zapraszamy na Dzień Otwarty do Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"

Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor" serdecznie zaprasza wszystkie osoby 60+ na Dzień Otwarty, który odbędzie się dnia 13 czerwca 2017r. w godzinach 10:00-13:00.

 

Dzień Dziecka w Rząśniku Majdanie

Sołectwo Rząśnik Majdan angażuje się w inicjowaniu działań przyczyniających się do zacieśnienia więzi lokalnej społeczności. W ramach tych wydarzeń, podejmowana jest również tematyka odpowiedzialności człowieka za stan środowiska, w którym przebywa, a także za ochronę i poszanowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej…

 

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Wąsewo

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wąsewo do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo w dniu: 07.06.2017 r. od 09:00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Więcej…

 

10 lat Koła Gospodyń Wiejskich z Przedświcia

28 maja 2017 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 10-lecia działalności Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt „ŚWITANKI”. Uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Przedświciu i rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną przez Ks. Kan. Leszka Rukata – Proboszcza parafii Wąsewo w intencji Stowarzyszenia.

Więcej…

 

Informacja - Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków na refundację pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

 

Uwaga ! Psy do adpocji.

Urząd Gminy Wąsewo poszukuje osób chętnych do adopcji psów. Dwa psy i jedna suczka (wysterylizowana) są zdrowe, zadbane i odrobaczone.

Więcej…

 

Zakończono rozliczanie wniosków i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I półrocze 2017 r.

Zakończyliśmy rozliczenie wniosków i wypłatę kwot na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2017 roku.

Więcej…

 

Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka

W dniu 14 maja 2017 r. odbyła się uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo oraz obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Więcej…

 

Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

Więcej…

 

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu

Urząd Gminy Wąsewo zawiadamia o rozpoczęciu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu oraz przeprasza klientów za powstałe utrudnienia w pracy urzędu. Prace budowlane będą prowadzone przez 2 miesiące.

Więcej…

 

Zaproszenie na szkolenie - Zielone Sioło - poddziałanie 19.2

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, który odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY