Get Adobe Flash player

Przesunięty termin odbioru odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że w związku z obecną sytuacją odbiór odpadów wielkogabarytowych planowany na 4.04.2020 zostaje przesunięty. Nowy termin ogłosimy jak tylko będzie to możliwe.

 

Prośba o wsparcie SPZZOZ

Prośba o wsparcie  SPZZOZ w Ostrowi Maz.

 

Zapytanie ofertowe- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Do pobrania:

- zapytanie ofertowe

 

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców

W związku z apelem władz i lekarzy o pozostanie w domach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej oraz Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej umożliwia pomoc psychologiczną, również w kwestii wsparcia związanego ze stanem epidemicznym, poprzez konsultacje telefoniczne.

Więcej…

 

XII Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023 - transmisja

XII Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023 - transmisja

 

Odbiór odpadów frakcji zmieszanej, metali i tworzyw sztucznych oraz papieru

Urząd Gminy Wąsewo przypomina, że będzie odbywał się odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Wąsewo:
- 26 marca 2020r. (Czwartek) metale i tworzywa sztuczne
- 26 marca 2020r. (Czwartek) papier
- 27 marca 2020r. (Piątek) zmieszane i BIO

 

Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowi Maz. - zamawianie kolczyków dla bydła

Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowi Maz. - zamawianie kolczyków dla bydła

 

UWAGA !!! Dobra wiadomość dla właścicieli pojazdów

Rząd pracuje nad projektem „specustawy”, który do 180 dni wydłuża termin na zarejestrowanie pojazdu, zgłoszenia jego zbycia lub nabycia.

Więcej…

 

Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowi Maz.

W związku z zagrożeniem epidemicznym Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowi informuje:

W przypadku zgłoszenia siedziby stada i zgłoszeń dotyczących IRZ przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt określają formę ich złożenia.

Jednakże mając na uwadze obecną, wyjątkową sytuację, dopuszcza się obsługę dokumentów przesłanych w formie skanów. To samo dotyczy wniosku o wpis do ewidencji producentów.

 

Apel starosty Ostrowskiego do powracających z zagranicy

 

XII Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,z późn . zm) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY