Get Adobe Flash player

Aktualności

Komunikat Ministerstwa Zdrowia - co musisz wiedzieć o koronawirusie

Komunikat Ministerstwa Zdrowia - co musisz wiedzieć o koronawirusie

 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2020r.

Dnia 25 lutego 2020 r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Więcej…

 

Odbiór odpadów frakcji zmieszanej i BIO

Urząd Gminy Wąsewo przypomina, że w dniu 28 lutego 2020 r.(piątek) będzie odbywał się odbiór odpadów frakcji zmieszanej i BIO od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Wąsewo.

 

APLIKACJA MOBILNA ALARM112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 dostępną dla wszystkich obywateli.

Więcej…

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Regulamin PSZOK

formularz przyjęcia odpadów

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2020 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2020

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz.688 z późn.zm.),  oraz w związku z uchwałą Nr X.83.2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

Więcej…

 

I Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej

Dnia 29 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej. W czasie obrad nasz Wójt został powołany do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej – KADENCJA VII.

Więcej…

 

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO - 11.02.2020r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO” zwołuje Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Wąsewie przy ulicy Zastawskiej 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej…

 

Płatności w Urzędzie Gminy

Informujemy, że GMINA WĄSEWO z siedzibą ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, posiada rachunek bieżący pomocniczy dla wpłat za odbiór odpadów komunalnych:

Więcej…

 

IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. Ryszarda Łoniewskiego

Serdecznie zapraszamy na IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. Ryszarda Łoniewskiego, który odbędzie się dnia 16 lutego niedziela 2020 roku na hali Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Więcej…

 

II Klasyfikacyjny Wąsewski Festiwal Szachowy o puchar Wójta Gminy Wąsewo

Zapraszamy na II Klasyfikacyjny Wąsewski Festiwal Szachowy o puchar Wójta Gminy Wąsewo do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY