Get Adobe Flash player

Aktualności

Dzień Dawcy Szpiku

Dzień Dawcy Szpiku - Wąsewo, 1 października 2017 r. - Parafialny Dom Pielgrzyma ul. Armii Krajowej 4. Zapraszamy.

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppor. Aleksandra Kuleszę

Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppor. Aleksandra Kuleszę żołnierza ZWZ, AK, AKO, Zastępcę Prezesa WiN Obwodu Ostrów Mazowiecka "OTYLIA", uczestnika akcji "Burza".

29 września 2017 r. godz. 10:00 - wieś Ruda, gm. Wąsewo.

ppor. Aleksander Kulesza

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym, Wybieram Wybory II Edycja Wybory Samorządowe. Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl.

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

 

Narodowe czytanie w Wąsewie

Zapraszamy na Narodowe Czytanie w Wąsewie, które odbędzie się 10 września 2017r. (niedziela) na pl. Ks. Kłobukowskiego (skwerek) o godz. 13:30. Więcej szczegółów na plakacie.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Szkoły,

Rodzice i Uczniowie,

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynający się w dniu dzisiejszym nowy rok szkolny będzie nieco inny niż w latach poprzednich. Będzie to pierwszy rok wdrażania reformy oświatowej polegającej na wygaszaniu gimnazjów i powrotu do 8-klasowych szkół podstawowych. Nasza Gmina jest przygotowana do zmian zaproponowanych przez obecny Rząd. We wszystkich 4 szkołach podstawowych powstały klasy siódme ale także wszystkie placówki oświatowe naszej Gminy są przygotowane do przyjęcia przedszkolaków od 3 roku życia. W wyniku zaproponowanej reformy po raz pierwszy od 18 lat nie ma naboru do klasy 1 Gimnazjum. Reforma oświatowa spowodowała niewielkie roszady w kadrze pedagogicznej. Żaden nauczyciel nie stracił pracy ale niektórzy pedagodzy będą musieli uczyć w dwóch lub więcej placówkach.

Więcej…

 

Uroczystość z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką

Zapraszamy na uroczystość z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką w ramach operacji „Burza” w Puszczy Białej 2 września 2017 r. – godz. 11:00.

 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (t.j Dz. U. z 2017 r. poz.1257) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Więcej…

 

Konferencja pn. Budowanie sieci współpracy lokalnych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych

Konferencja pn. Budowanie sieci współpracy lokalnych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych

23 sierpnia 2017r. g. 10:00 - Gospodarstwo agroturystyczne DAJANA w Broku.

 

X Dożynki Powiatowe

Starosta Ostrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego

zapraszają na:

X Dożynki Powiatowe

27 sierpnia 2017 r. - ZUZELA

 

Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+na okres 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY