Get Adobe Flash player

Aktualności

10 lat Koła Gospodyń Wiejskich z Przedświcia

28 maja 2017 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 10-lecia działalności Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt „ŚWITANKI”. Uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Przedświciu i rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną przez Ks. Kan. Leszka Rukata – Proboszcza parafii Wąsewo w intencji Stowarzyszenia.

Więcej…

 

Informacja - Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków na refundację pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

 

Uwaga ! Psy do adpocji.

Urząd Gminy Wąsewo poszukuje osób chętnych do adopcji psów. Dwa psy i jedna suczka (wysterylizowana) są zdrowe, zadbane i odrobaczone.

Więcej…

 

Zakończono rozliczanie wniosków i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I półrocze 2017 r.

Zakończyliśmy rozliczenie wniosków i wypłatę kwot na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2017 roku.

Więcej…

 

Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka

W dniu 14 maja 2017 r. odbyła się uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo oraz obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Więcej…

 

Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

Więcej…

 

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu

Urząd Gminy Wąsewo zawiadamia o rozpoczęciu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu oraz przeprasza klientów za powstałe utrudnienia w pracy urzędu. Prace budowlane będą prowadzone przez 2 miesiące.

Więcej…

 

Zaproszenie na szkolenie - Zielone Sioło - poddziałanie 19.2

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, który odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

Więcej…

 

Bezpłatne szkolenie z języka angielskiego oraz obsługi komputera

Wójt Gminy Wąsewo wraz z Fundacją „Razem” zaprasza chętnych mieszkańców na udział w bezpłatnym szkoleniu z języka angielskiego oraz bezpłatnym szkoleniu komputerowym.

Więcej…

 

7 rocznica katastrofy smoleńskiej, 77 rocznica mordu katyńskiego

W poniedziałek 10.04.2017 r. mieszkańcy gminy i parafii Wąsewo uczcili pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej w której zginęli wszyscy członkowie polskiej delegacji udającej się do Katynia aby oddać hołd i uczcić pamięć bestialsko pomordowanych w 1940 Polaków-jeńców wojennych i oficerów wojska polskiego.

Więcej…

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY